Proves d’accés setembre / Pruebas de acceso septiembre

Documentación a presentar e información para los aspirantes / Documentació a presentar i informació per als aspirants

Información y documentación a presentar Pruebas de acceso 2020-2021 Setiembre

Instancia de inscripción/Instància d’inscripció

Impreso Prueba de Acceso 2020-2021 Septiembre

Sol·licitud d’ingrés i accés a les ensenyances professionals de música per a l’alumnat de més edat de l’ordinària. Mayors d’edat
Solicitud de ingreso y acceso a las enseñanzas profesionales de música para el alumnado con edad mayor de la ordinaria. Mayores de edad

Sol·licitud d’ingrés i accés a les ensenyances professionals de música per a l’alumnat de més edat de l’ordinària. Mayors d’edat Solicitud de ingreso y acceso a las enseñanzas profesionales de música para el alumnado con edad mayor de la ordinaria. Mayores de edad

Continguts Primer Curs Grau Professional totes les Especialitats                Contenidos Primer Curso Grado Profesional todas las Especialidades

prova-d’acces-llenguatge musical-1-prueba-de-acceso-lenguaje musical-1

*Vore  a baix l’especialitat instrumental/Ver abajo la especialidad instrumental

Continguts Segon Curs Grau Professional totes les Especialitats                  Contenidos Segundo Curso Grado Profesional todas las Especialidades

prova-d’acces-llenguatge musical-2-prueba-de-acceso-lenguaje musical-2

*Vore  a baix l’especialitat instrumental/Ver abajo la especialidad instrumental

Continguts Tercer Curs Grau Professional totes les Especialitats                Contenidos Tercer Curso Grado Profesional todas las Especialidades

prova-d’acces-llenguatge musical-3-prueba-de-acceso-lenguaje musical-3

prova-d’acces-piano complementari-3-prueba-de-acceso-piano complementario-3

*Vore  a baix l’especialitat instrumental/Ver abajo la especialidad instrumental

Continguts Quart Curs Grau Professional totes les Especialitats                Contenidos Cuarto Curso Grado Profesional todas las Especialidades

prova-d’acces-harmonia-4-prueba-de-acceso-armonia-4

prova-d’acces-piano complementari-4-prueba-de-acceso-piano complementario-4

*Vore  a baix l’especialitat instrumental/Ver abajo la especialidad instrumental

Continguts Cinqué Curs Grau Professional totes les Especialitats               Contenidos Quinto Curso Grado Profesional todas las Especialidades

prova-d’acces-harmonia-5-prueba-de-acceso-armonia-5

prova-d’acces-piano complementari-5-prueba-de-acceso-piano complementario-5

*Vore  a baix l’especialitat instrumental/Ver abajo la especialidad instrumental

Continguts Sisé Curs Grau Professional totes les Especialitats                       Contenidos Sexto Curso Grado Profesional todas las Especialidades

prova d’accès anàlisis-6-prueba de acceso análisis-6

prova-d’accés-historia-de-la-musica-6-prueba-de-acceso-historia-de-la-musica-6

*Vore  a baix l’especialitat instrumental/Ver abajo la especialidad instrumental

Especialitats Instrumentals              Especialidades Instrumentales

Cant/Canto

prova d’accès cant-prueba de acceso canto

Cant Valencià

prova d’accés cant valencià

Clarinet/Clarinete

prova d’accès clarinet-prueba de acceso clarinete

Contrabaix/Contrabajo

prova d’accés contrabaix-prueba de acceso contrabajo

Dolçaina/Dulzaina

prova d’accès dolçaina-prueba de acceso dulzaina

Fagot

prova d’accès fagot-prueba de acceso fagot

Flauta Travessera/Flauta Travesera

prova d’accès flauta travesera-prueba de acceso flauta travesera

Instruments de Plecte/Intumentos de Púa

prova d’accés instruments de plectre-prueba de acceso instrumentos de pua

Oboè/Oboe

prova d’accès oboè-prueba de acceso oboe

Percusió/Percusión

prova d’accès percussió-prueba de acceso percusión

Piano

prova d’accès piano-prueba de acceso piano

Saxòfon/Saxofón

prova d’accès saxòfon-prueba de acceso saxofón

Trombó/Trombón

prova d’accès trombó-prueba de acceso trombón

Trompa

prova d’accès trompa-prueba de acceso trompa

Trompeta

prova d’accès trompeta-prueba de acceso trompeta

Tuba

prova d’accès tuba-prueba de acceso tuba

Viola

prova d’accès viola-prueba de acceso viola

Violí/Violin

prova d’accès violí-prueba de acceso violín

Violoncello

prova d’accès violoncello-prueba de acceso violoncello